ViFlows historia sträcker sig tillbaka till 1939 då Unozon grundades i Örnsköldsvik. Örnalp startades 1993 och utökades 1999 med Permascands titanverksamhet. Tillsammans har vi över 110 års erfarenhet av utveckling och produktion av avancerad industriell utrustning.

ViFlow är specialister på värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning till bland annat försvars-, offshore-, pappers- och massaindustrin, den kemiska industrin samt inom energisektorn med till exempel kärnkraftsanläggningar. I vår egen tillverkning arbetar vi i tekniskt avancerade material som titan, legeringar och SMO samt olika typer av rostfritt stål och kolstål. Det ställer krav på våra medarbetare som har både hög kompetens och lång erfarenhet av både svetsning och plåtarbeten i olika material.

Vår egen design- och konstruktionsavdelning utformar och räknar fram den optimala lösningen för olika produktionsprocesser. Utöver egentillverkade produkter är Viflow också exklusiva återförsäljare för värmeväxlare från Funke och kompletterande nischprodukter från Gesmex och HRS. Konstruktion, tillverkning och installation av rörsystem ingår också i vår verksamhet. Sammantaget gör detta oss till en professionell samarbetspartner i alla projekt.

Vision

ViFlows vision är att bli en av norra Europas ledande partners för industrin när det gäller värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning med kringliggande tjänster. ViFlow ska vara ett kunskapsintensivt, framåtsträvande företag med högsta servicenivå gentemot kunderna.

Affärsidé

ViFlow ska tillgodose industrins behov av ändamålsenliga lösningar inom värmeväxling, tryckkärl och processutrustning med syfte att optimera kundföretagens produktionsprocesser. Genom hög teknisk kompetensnivå bistår ViFlow inte bara kunden med tillverkning utan även med design-,  konstruktions- och applikationskunskap för att leverera den bästa lösningen och möjliggöra för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Snabba fakta

Omsättning: cirka 100 miljoner kronor

Antal anställda: cirka 50

Här finns vi

Sverige: Örnsköldsvik, Stockholm
Finland: Helsingfors

Ladda ner vår företagsbroschyr genom att klicka på bilden nedan.

 ornalp_bro_ENG