Vår ambition är att leverera produkter, tjänster och service som håller absolut högsta kvalitet samtidigt som totalkostnaden för kund minimeras. Att ständigt utveckla nya, moderna och mer miljövänliga arbetsmetoder hör ihop med vår kvalitetsfilosofi. Målsättningen är att begränsa vår miljöbelastning så mycket som möjligt.

Som stöd i vårt kvalitets- och miljöarbete har vi olika styrdokument och certifieringar som garanterar kvaliteten på vårt arbete. Vi utför kontinuerliga kvalitetsuppföljningar både internt och externt.

Se nedan länk till vår

Kvalitets- och Miljöpolicy 2015

OrnAlp_DSC4128