Ökade råvarupriser

De ökande råvarupriserna gör att olje- och gastransporter måste ske på ett energieffektivt sätt. ViFlows produkter och tjänster möjliggör stora kostnadsbesparingar och en bättre miljöprofil.

Vinster till havs och på land

ViFlow tillverkar den utrustning som kunden behöver vid såväl framtagning som transport av olja och gas, både till havs och på land.

ViFlow har erfarenhet av att tillverka värmeväxlare för att värma naturgas (LNG) och tillverkar även oljekylare för kunder som har behov av att kyla olja.

Komponenter i titan

ViFlow har lång erfarenhet av att tillverka komponenter i titan. Ofta används titan till exempel för att få ett korrosionsskydd mot de klorider som finns i havsvattnet.

ViFlow erbjuder följande produkter till kunder inom olje- och gasindustrin:

  • värmeväxlare
  • lagertankar
  • kolonner
  • scrubbers