Design, konstruktion, produktion – och mer

ViFlow designar, konstruerar och producerar avancerad utrustning åt industrin. Våra huvudsakliga produkter är värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning. ViFlow utför även installation och underhåll av produkterna. Vi installerar dessutom kompletta rörsystem för industriella ändamål inom ett flertal branscher.

Bred teknisk kompetens

ViFlow präglas av bred teknisk kompetens med en egen avdelning för konstruktion, termiska beräkningar och produktutveckling. Kompetensen sträcker sig även till applikationskunskap inom våra kunders industrier. Vi har också ett gediget materialkunnande och är licensierade att arbeta i princip i alla material.

komplettalosningar

En annorlunda trycktank i rostfritt levererad till Akzo Nobel.