Energifrågan – en utmaning

En av vår tids stora utmaningar är energifrågan. Det finns ett stort behov av att kunna utnyttja befintlig energi så effektivt som möjligt framför allt inom industrin men även i samhället i övrigt.

Återvinning av värme med värmeväxlare

Att överföra och återvinna energi från ett medium till ett annat på ett så effektivt sätt som möjligt minskar miljöpåverkan och ökar utnyttjandegraden av den tillgängliga energin. ViFlows värmeväxlare möjliggör återvinning av värme från exempelvis spillvatten.

Produkter och applikationer

ViFlows produkter inom energisektorn är framför allt värmeväxlare men också tryckkärl. Vi erbjuder även rörinstallation med specialitet på högtrycks-ångrör. Produkterna används bland annat i följande applikationer:

  • turbinkondensorer
  • direktkondensorer
  • värmeväxlare för pann- och fjärrvärmevatten
  • oljeförvärmare
  • oljekylare

ViFlows kunder inom energisektorn är kärnkraftsanläggningar, energi- och fjärrvärmebolag liksom leverantörer av kompletta energiverk samt pappersbruk och andra företag som vill återvinna värme och energi av olika slag.

ÖrnalpUnozon är duktiga och kan mycket om titanlegeringar. Vi anlitar dem ofta vid större stopp och har bra erfarenhet av samarbetet.
Gunnar Rönning, underhållsingenjör, Korsnäs