Den kemiska industrin påverkas av ökande energipriser och av alltmer omfattande regleringar.

Ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan

ViFlow tillverkar kundanpassade komponenter som förbättrar kundens produktionsprocesser genom att mer effektivt ta tillvara på energin, vilket ger en ökad produktivitet och minskning av negativ påverkan på miljön.

Produkter och applikationer

ViFlows produkter inom kemiområdet omfattar bland annat:

  • värmeväxlare
  • reaktorer
  • kolonner
  • tryckkärl

Produkterna används i applikationer som:

  • kylning
  • kondensering
  • förångning
  • lagring

ViFlows kunder inom den kemiska industrin finns inom tillverkningen av såväl flytande som torra kemikalier.

Vi har haft ett långvarigt samarbete när det gäller kärl för kemiska processer av olika slag. ÖrnalpUnozon har med kort varsel ställt upp på ett bra sätt om det hänt något oförutsett i våra anläggningar. Det betyder mycket för oss
Erik Thalén, teknisk chef, SEKAB