En energislukande tillverkning

Att tillverka papper kräver stora mängder energi. En minskad energiförbrukning leder till stora kostnadsbesparingar och en bättre miljöprofil.

Minskade kostnader och en renare miljö

ViFlow har länge levererat värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning till företag som tillverkar papper och massa. Våra produkter hjälper kunderna att:

  • öka energiåtervinningen
  • minska vattenförbrukningen
  • minska kostnaden för vattenbehandling
  • minska kostnaden för kemikalier
  • minska underhållet

ViFlow erbjuder bland annat följande produkter för kunder inom pappers- och massaindustrin: 

  • värmeväxlare
  • tankar och cisterner
  • transportskruvar

ViFlow samarbetar med flera av företagen inom pappers- och massaindustrin – företag med höga krav på kvalitet och professionella leverantörer.

Jag har personlig erfarenhet av ÖrnalpUnozon sedan 20 år tillbaka. De fungerar som underleverantör åt oss när det gäller vissa maskiner och montagetjänster. ÖrnalpUnozon är duktiga på att tillverka, man vet att det blir korrekt och levererat i tid. De gör helt enkelt ett excellent jobb.
Ulf Sjöström, Sr Sales Mgr, Metso Paper, Sundsvall