Extrema krav är vår vardag

Vårt arbete är fyllt av utmaningar. Det gillar vi. Det handlar om att hitta smarta lösningar till krävande miljöer och ofta under stark tidspress. Våra kunder finns bland annat inom försvars-, offshore-, pappers- och massaindustrin, den kemiska industrin samt inom energisektorn med till exempel kärnkraftsanläggningar.

Det är vitt skilda branscher som ställer olika och mycket specifika krav på oss som leverantör. Produkter för exempelvis marina miljöer som inte får rosta, produkter för tuffa tag som måste vara lätta och för anläggningar med extrema renhets- och säkerhetskrav. Detta kräver flexibilitet och förmåga till snabba omställningar, vilket har gjort att våra medarbetare utvecklats till specialister på olika produkter och tekniker.