ViFlow är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har tillverkat värmeväxlare till och har behörighet för den europeiska och kinesiska marknaden. Certifierade av DNV, Lloyds, ABS och BV för leverans till fartyg.
Vi har lång erfarenhet av termisk design och utför den i HTRI. ViFlow innehar följande certifieringar:

Oljeindustrin

HTRI

 

1090

Kina-certifierade 

ISO 3834-2:2005

Det Norske Veritas

ISO 9001:2008 ISO14001:2004

certificate