Strategi

Vår ambition är att förse våra kunder med produkter, tjänster och service med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar samt att leveransen ska innebära att kundens totalkostnad kan minimeras.

Nyckelmeningar 

  • Samtliga i företaget ska fokusera på alltid göra rätt från början.
  • För att ge slutkunden rätt kvalitet krävs även att den interna kvaliteten är rätt.
  • Vi ska alltid överlämna produkter/tjänster/service av hög klass, oberoende av om det är en extern eller intern kund.

Genomförande

För att bibehålla/säkerställa den externa och interna kvaliteten ska vi:

  • Se till att enbart korrekta produkter kommer in i verksamheten.
  • Fånga upp interna avvikelser för att hindra en upprepning.
  • Vid en reklamation, följa upp och finna den bakomvarande orsaken och därmed förhindra en upprepning.
  • Med hjälp av avvikelser och reklamationer kunna korrigera, avhjälpa, ett felaktigt arbetssätt.
  • Kontinuerligt följa upp och rapportera kvalitetsläget.